Teatriterminoloogia

2017. aastal alustas tööd teatriterminoloogia töörühm, kuhu kuuluvad Heidi Aadma, Liisi Aibel, Luule Epner, Liina Jääts, Madli Pesti ja Tiia Sippol. Toimkonna eesmärgiks on luua avalikult kättesaadav teatriteoreetiline oskussõnastik. Tööd korraldavaks katusorganisatsiooniks on Eesti Teatri Agentuur. 

Kaardistatud teemagruppidest on analüüsi läbinud 70 terminit, neist 50 kantud Ekilexi andmebaasi. Nüüdsest kajastame valitud termineid ka agentuuri kodulehel.

Toorühmas arutluse all olnud termineid "visuaalteater", "füüsiline teater", "multimeedialavastus", "kohaspetsiifiline keskkonnateater" ja "osavõtuteater" rakendab Madli Pesti oma artiklis "Ühendkunstiteosed. Näiteid performatiivsest esteetikast Eesti teatris 2019. aastal" (Teater. Muusika. Kino 2020/3) 

Täname toetuse eest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keele Instituuti.


TERMINID: 

Adaptatsioon

ENG: Theatrical adaptation
DEF: ühe või mitme teose äratuntav teisendamine uueks teoseks

Digitaalne teater

ENG: digital performance
DEF: lavastusliik, kus väljendus- ja kommunikatsioonivahendina domineerib digitaalne tehnoloogia või leiab suur osa etendusest aset virtuaalkeskkonnas 

Dramatiseering

ENG: Dramatisation 
DEF: jutustava teose töötlus draamavormi 

Esitlusfestival

ENG: Showcase (festival)
DEF: Valitud sihtgrupile suunatud festival, mille eesmärgiks on programmi kuuluvaid teoseid esitleda sellisel viisil, et suureneks teoste ja kunstnike tuntus.

Foorumteater

ENG: Forum theatre 
DEF: Rakendus- ja osavõtuteatri alaliik, kus vaatajad/osalejad saavad harjutada keerukate suhtlusolukordadega toimetulemist; vaatajad mõjutavad aktiivselt etenduse käiku, seda peatades ja pakkudes välja oma lahendusi sotsiaalsetele, poliitilistele ja isiklikele probleemidele.

Füüsiline teater

ENG: Physical theatre
DEF: Lavastusliik, kus füüsiline väljendus domineerib teiste (teatri)kunstiliste vahendite üle, lavastuse loomise algimpulsiks on enamasti idee ja seda antakse edasi eelkõige kehaliselt, kuid loomisprotsessi käigus võidakse kaasata teisi väljendusvahendeid (nt muusika, valgus, sõna vmt).

Instseneering

DEF: teose töötlus draamavormi
Märkus: vananenud väljend, mille asemel kasutada dramatiseering

Interkultuuriline teater

ENG: Intercultural theatre, Interculturalism
DEF: teatriliik, kus põimitakse teadlikult ja eesmärgipäraselt erinevate kultuuride elemente

Intrakultuuriline teater

ENG: Intracultural theatre, Intraculturalism
DEF: teatriliik, kus vahendatakse ja taaselustatakse oma kultuuri (tihti unustatud) traditsioone
[ « ] [1..10] [11..20] [21..30] [31..40] [41..50] [ » ]
Täppisotsing
Märts 2021
E T K N R L P
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Esietenduste ja teatri- uudiste saamiseks kirjutage palun liisi[ät]teater.ee

Made by Wiseman