Ars Baltica


Aadress: Tallinn, 15076, Suur-Karja 23
Telefon: (+372) 6282228; (+372) 5268011
Faks: (+372) 6282320
E-mail: eike.eller@kul.ee
Koduleht: www.ars-baltica.net

Ars Baltica on Läänemereäärsete maade kultuurialase koostöö foorum, millele pandi alus 1988. aastal. Mõtte algatajaks oli Schleswig-Holsteini tollane peaminister hr. Björk Engholm. Peale Nõukogude Liidu lagunemist oli oluline kaasata Läänemere idakalda riigid juba olemasolevasse Põhjamaade kultuurialasesse koostöösse ning tutvustada maailmale läbi ühisprojektide seni oma suletuse tõttu võrdlemisi tundmatut Baltimaade kunsti ja kultuuri. Ars Baltica eesmärgiks on tuua välja regiooni ühised jooned kunsti ja kultuuri vallas nii minevikust kui olevikust ning luua tihedamad sidemed eri maade kultuuride vahel. Ars Baltica toetub Läänemerd ümbritsevate maade ühisele ajaloole ja kultuuripärandile ning juba olemasolevatele bilateraalsetele kontaktidele, suhetele ja koostööle erinevate maade vahel. Ars Baltica raames loodavad ühisprojektid on multilateraalsed ning mastaapsemad kahepoolsetest projektidest. Ars Baltical pole oma eelarvet ühisprojektide rahastamiseks, kuid läbi koostöö on lihtsam leida sponsoreid ja võimalusi projektide finantseerimiseks. Ars Baltica tööd juhib organiseerimiskomitee, mis koosneb iga Läänemereäärse maa esindajatest. Organiseerimiskomitee tuleb kokku kaks korda aastas. Iga liikmesriik on esindatud kuni 2-liikmelise delegatsiooniga. Esindajateks valitakse ministeeriumite ametnikud või samaväärsete ametlike institutsioonide esindajad. Iga liikmesriigi esindajad on tihedates kontaktides nii oma maa kultuuri-institutsioonide ja projektijuhtide kui ka teiste maade kultuuriringkondadega. Kohtumistel, millest võivad osa võtta ka mingi kitsa eriala eksperdid, arutatakse eelnevalt esitatud projekte. Organiseerimiskomitee on foorum, kus luuakse kontakte, levitatakse vajalikku infot, luuakse püsivaid suhteid, tal on oluline roll dialoogis kunstnike ja kultuuriinstitutsioonide vahel. Oluline on vahetada infot ning koordineerida projekte ka orgkomitee koosolekute vahelisel ajal. Selleks on loodud alaline sekretariaat ehk infokeskus. Ars Baltica sekretariaati juhib president, kes valitakse üheks aastaks uuestivalimise võimalusega. 2002. aasta jaanuarist on Ars Baltica presidendiks Gudrun Vahlquist Rootsist. Soome eesistumine on kombineeritud sekretariaadi asumisega Eesti Kultuuriministeeriumis 2000-2002. Peale nimetatud perioodi lõppu, viiakse see üle mõnda teise Ars Baltica liikmesriiki või pikendatakse mandaati. Sekretariaadi ülesanneteks on: Info kogumine liikmesriikide esindajailt, teabe levitamine, sisemise ringkirja koostamine. Projektide ettepanekute kogumine ning laialisaatmine enne organiseerimiskomitee istungeid. Ars Balticat tutvustava infobülletääni koostamine Ars Baltica Organiseerimiskomitee koosolekute korraldamine Ars Baltica kultuurialase koostöö tutvustamine Ars Baltica internetilehekülje koostamine Ars Baltica projekte on algatatud kõikide Läänemerd ümbritsevate maade poolt. Ühisprojektide loomisel peetakse silmas, et teema pakuks huvi kõigile Ars Baltica partneritele ning haaraks kaasa võimalikult palju liikmesriike. Kõik riigid osalevad võrdsete koostööpartneritena. Kontaktisik Eestis: Eike Eller Ars Baltica sekretariaat EV Kultuuriministeerium Eurointegratsiooni ja välissuhete büroo


Tagasi Üles
Täppisotsing
Mai 2019
E T K N R L P
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Made by Wiseman